Gräsmattans ABC

Skrivet av Lena Gillberg
16.05.2019

Underhåll är nyckeln till en välmående gräsmatta som klarar av att stå emot både mossa och ogräs. Den långsiktiga lösningen för en mossfri och grön gräsmatta stavas väldränerad jord i gräsmattan, gödselkalk och att klippa ofta. En väldränerad gräsmatta medför att den torkar upp snabbare efter regn och gör att mossan inte trivs. Se till att tillföra specialgödsel för gräsmatta som har nödvändig näring och stärker gräsets tillväxt. 

lawn

Använder du en vanlig gräsklippare gör uppsamlaren att du besparar gräsmattan från tjocka fukthållande lager av gräsklipp som mossan trivs med. För att motverka mossa och ogräs behöver du klippa ofta. Helst en eller två gånger i veckan under säsong. En självgående robotgräsklippare klipper lite och ofta - optimalt mot mossa.

Börja säsongen med att vårstäda gräsmattan, men börja inte för tidigt. När marken är våt och kall kan man göra mera skada än nytta för gräsmattan.  Vänta tills det torkat upp lite så att rötterna inte tar skada.

Kom ihåg att löv, dött gräs, kvistar osv utgör en bra naturlig gödning för gräsmattan. Tar man bort detta så bör man tillföra annan typ av näring.

lov

Ser gräsmattan trött ut kan den behöva syresättas. Med en vertikalskärare gör man små hål i gräsmattan som gör att rötterna får mera syre, dräneringen blir bättre och näring och vatten kommer lättare till rötterna. Vänta med att vertikalskära tills du klippt gräset de första gångerna. Det är bra om gräset har kommit igång.

För att jämna ut och reparera gräsmattan kan det vara bra att toppdressa. Det behöver inte göras varje år men på vissa utsatta ställen kan det behövas göras flera gånger per säsong för att gräsmattan skall blir tät och vacker. Det är lite upp till var och en vad man är nöjd med. Man strör ut 1-2cm tjockt lager med sandblandad torvjord. Gräset kommer att kunna hålla på fuktighet och ta upp näringsämnen mycket effektivare.

gras3

Man sår nytt gräs i den toppdressade gräsmattan för att få ett ännu tätare resultat. Välj frön av hög kvalitet, och så inte innan jordtemperaturen nått 8 grader, vid kallare temperatur gror inte gräsfröet, och risken finns att fröna möglar.

Gödsla på våren då gräsmattan vaknat, samt en gång till innan midsommar. Första gösdlingen i maj är vikitg eftersom det är den starkaste tillväxtperioden, och gräsmattan behöver näring då för att växa och kunna trycka undan ogräs.

Ogräs i gräsmattan handlar om en konkurrenssituation där den starkaste vinner. Se till att gräset trivs, så får inte ogräset fäste.

gras

Optimalt är att tajma in gödslingen innan regn så att närningen går rakt in i gräsmattan direkt utan att bränna den. Det går också att vattna gräsmattan direkt efter att man gödslat.

På hösten gödslar man med höstgödsel enkom för gräsmattan. Den innehåller mindre kväve och mera fosfor och kalium – denna kombination ger näring och ger samtidigt gräsmattan en viktig förberedelse inför vintern. Detta ger den bästa förutsättningen för en grön gräsmatta även nästa säsong. Det är också viktigt att kalka på hösten för att blansera PH värdet i jorden. Utan kalk blir jorden sur, och om jorden är sur kan inte gräset ta upp näring. Glömde du kalka i höstas kan du göra det nu på våren. Gör ett PH-test eller fråga oss om du är osäker.

Lycka till!

Lena

Increasing the pollinators of the garden

Skrivet av Adrian Evans
11.05.2019

(kort sammanfattning på svenska nedan)

humlaInsects make up about two-thirds of all life on Earth, yet the number of flying insects has dropped by a staggering 75 per cent in the last 25 years. Large scale agriculture with its widespread destruction of wild areas to make way for crops, combined with the increased use of pesticides are the likely factors for this dramatic loss in insect populations. Agricultural policies are being reformed as we speak in an attempt to reverse some of the damage caused, yet as gardener’s our gardens play a vital role in helping to provide habitats in order to increase insect species, especially the pollinators such as bees and butterflies.

All honey bees in Finland are domesticated (genus Apis), those kept by bee keepers and not to be found in the wild. As a country we hold a species list of 43 different wasps, 200 bees and 37 of the furry bumble bees. Bees produce honey from regurgitating the sugary nectar which they collect from plants. In order to build their beeswax honeycombs where the honey, pollen and larvae are stored, bees need to consume honey. They secrete the wax from eight glands on their lower abdomen which then hardens and flakes off into clear flat pieces known as scales. The scales are chewed and softened by the worker bees and formed into the hexagonal cells in the honeycomb.

The successful pollination of all plants on earth happens by the transference of pollen from the male part of the flower (the stamen) to the female flower part (the pistil). When bees collect their valuable nectar, the pollen sticks to their bodies, thus making the transfer from the stamen to the pistil. This is how the seed is then produced. Butterflies are another important pollinating insect but aren’t as successful as bees due to their long legs, hence not so much pollen sticking to them. Other pollinators include ants, flies, hoverflies, moths and flower beetles.

In order to increase their numbers, we have to increase the biodiversity within the garden. Look to the forest as the best example. A typical forest is made up of a tree canopy, the below layer of shrubby plants and a carpet of perennial and annual herbaceous plants. It provides habitat for larger animals, smaller mammals, birds and insects. A successful garden can increase its biodiversity by replicating the forest structure. The trees, shrubs and conifers can be seen as the bones of the garden, all finished off with the dress of perennials, annuals and bulbs. Compare this to the monoculture of a grass lawn which holds very little biodiversity!

blomsterang

A couple of years ago The Royal Horticultural Society (RHS) in the UK carried out a study to determine if pollinating insects were attracted more to the wild native plants found in nature, to those non-native plants that we find in the garden centres. The study revealed that there was no real difference. The bees were only attracted to the nectar that each plant produces. There are certain plants though that produce more nectar than others and some plants where nectar is more easily collected with less work. Take Veronicastum as an example. The flower spikes of this plant are made up of hundreds of smaller flowers and the bees simply climb the spike collecting nectar as if climbing a ladder.

Below is a list of the top 10 of must have of pollinating plants, a garden shouldn’t be without;

Lavender (Lavandula sp.), Dahlia (Single or double-flowered varieties), Red Valerian (Centranthus ruber), Giant fleabane (Inula magnifica), Foxgloves (Digitalis sp.), Cosmos (Cosmos bipinatus), Scabious (Scabiosa sp.), Verbena bonariensis, Marigolds (Tagetes sp.) and Cone flower (Echinacea sp.).

pollinerarvanliga vaxter

Adrian

Svenska: Av allt liv på jorden står insekterna för två tredjedelar, ändå har antalet flygande insekter minskat med 75% de senaste 25 åren. Storskaligt jordbruk med omfattande förstörelser av naturområden till förmån för betes- och odlingsmark, kombinerat med ett ökat förbruk av bekämpningsmedel är en av orsakerna till denna dramatiska minskning i insektsbeståndet. Inom jordbruket gör man redan en del för att minska miljöpåverkan, men faktum är att man som trädgårdsägare kan påverka mer än man tror för att öka antalet  insekter, speciellt viktiga pollinerare som humlor, bin och fjärilar. Adrian ger tips på hur du kan bygga upp din trädgård för att gynna biodiversiteten, ett av tipsen är att ta skogen som utgångspunkt då man planerar grunden i sin trädgård. Träd, buskar och barrträd är en viktig stomme i trädgården. Denna kompletteras sedan med perenner, blommor och lökar.

Plastfri trädgård

Skrivet av Jennifer Ahlbäck
1.05.2019

Plast är ett bra material, eftersom det är hållbart. Plast är också ett dåligt material, precis av samma orsak. All den plast som någonsin tillverkats finns ännu kvar i någon form på vår jord, eftersom den bryts ned väldigt långsamt. En PET-flaska t.ex. tar upp till 1000 år på sig innan den  bryts ned. En del plast återvinns till nya plastprodukter, men mycket hamnar tyvärr i vår natur där den gör stor skada.

Allt fler har blivit skeptiska till alla de plastsaker vi har i våra hem och deras inverkan på vår hälsa. Därför har det blivit allt vanligare att man “plastbantar” i hemmet. Men hur är det med trädgården? Borde vi också ta bort plasten därifrån?

plaststol

Alla val vi gör i vardagen har en inverkan på miljön, och att byta ut plastprodukter mot något mer miljövänligt är något som varje trädgårdsägare kan göra. Att ha en egen trädgård som är full av blommor och insekter är redan en god gärning för miljön, och på detta sätt kan vi göra det där lilla extra och bidra till en hållbar utveckling.

Först och främst vill jag säga att man ska använda det man har. Att kasta bort funktionsdugliga plastprodukter för sakens skull är inte hållbart. Istället vill jag gärna uppmuntra till att använda produkterna tills de inte duger till någonting mer. Tvätta av gamla såbretten och plastkrukor och använd dem igen, eller fundera ut nya ändamål för dem. Bara fantasin sätter stopp. När produkten väl har nått slutstationen så ska man se till att göra sig av med plasten på rätt sätt. Följ alltid sorteringsanvisningar från er avfallshanteringsstation!

När man sen ska köpa något nytt till trädgården så finns det idag många plastfria alternativ.

Verktyg

Det finns många olika trädgårdsverktyg på marknaden, och nästan alltid finns det både ett alternativ i plast och ett i metall och järn. Plastalternativet är oftast det billigaste och får därför följa med många hem. Tänk dock på att hållbarheten är något helt annat om man t.ex. väljer en räfsa i metall istället för plast, så i slutändan är det nog mer ekonomiskt att investera i en metallräfsa. Fråga gärna efter alternativ utan plast då det kommer till trädgårdsprodukter. Inte bara krattor, spadar, sekatörer, vattenkannor osv, utan också trädgårdshandskar och andra skyddskläder. Inhemskt och ekologiskt är alltid ett plus!

vattenkanna1

Plantering

För dem som sår i stor skala så är s.k. såbretten i plast ett praktiskt alternativ, men för oss med lite mindre produktion så finns det många andra produkter man kan välja. Man kan köpa såbretten gjorda av naturligt nedbrytbart material, eller så kan man spara äggkartonger och så i dem. Äggkartongen är också nedbrytbar och kan därför planteras ut i jorden som den är.

aggkartong1

Krukor finns i många olika format och material, så där kan man helt enkelt välja en kruka i keramik eller metall om man vill undvika plast.

Då det kommer till växthus så är plast helt klart det mest ekonomiska alternativet, och väljer man rätt plast så kan det också hålla i många år. Om man vill undvika plast så kan man såklart fixa växthus och drivbänkar av glas. Om man tycker att ett växthus i glas är i dyraste laget, och är lite händig, så kan man alltid göra ett av gamla fönster. Återvinning när det är som bäst!

Täckodling

Täckodling görs oftast då man har sått på friland och då man vill undvika ogräs i t.ex. jordgubbsland. I många fall sätter man då på en plastduk, men finns det andra alternativ? Jag skulle vilja hävda att man ska vara skeptisk till s.k. bioplast som ska “brytas ner” av solljus. En del av dessa har visat sig bara brytas ner till mikroplaster, vilket inte gör miljön någon tjänst. Sök i så fall efter produkter som är helt baserade på växter.

Andra alternativ kan vara att man täcker med ett annat material. Varför inte prova med tidningspapper, ull eller hö?

 tackodling1

Dekoration

En trädgård är inte bara en plats där vi odlar för att dra nytta av grödorna, utan den ska också vara dekorativ; något som förskönar vår omgivning och ger oss en plats att sitta och njuta på. Många gillar ett stilrent utseende på sin trädgård, med raka kanter mellan gräsmatta och grusgång, murar, staket och formklippta häckar. En del vill smycka sin trädgård med olika statyer, vindspel och fontäner. Tyvärr är många sådana dekorationer gjorda av plast, och det kan kännas trist att behöva avstå ifall man vill “plastbanta” i trädgården. Lyckligtvis finns det många plastfria alternativ att dekorera med. Välj ett fågelbad i metall istället för ett i plast, så hålls det vackert i många år. Dekorationer gjorda i metall blir dessutom härligt rostiga med tiden. Det finns också många statyer och dekorationer i keramik ifall man vill undvika plast.

stol.1

Ett annat tips är kan strunta i de vanliga plastkanterna till rabatter och gräsmatta. Idag finns det metallkantning att fås i flera olika färger. Lite dyrare helt klart, men väldigt stilrent och snyggt. Om man inte vill satsa pengar på kantning i metall så kan man köpa (eller göra egen?) kantning i trä eller sten. Behandla träet för lång hållbarhet eller låt det brytas ner och bli ett insektshotell.

stenkant

Jennifer

Humlebo

Skrivet av Lena Gillberg
19.04.2019

Det är tidigt på våren när vårsolen värmer och humledrottnigarna vaknar ur sin vinterdvala. Den börjar genast söka efter mat och ett ställe att bygga bo. Humlor bygger oftast bo nere på marknivå, i gamla sorkgångar eller musbon. Har man inte detta i sin trädgård kan man faktiskt tillverka ett humlebo själv, med ganska små medel!

humlebo1

Detta är ett DIY projekt som barnen äskar! Lätt snabbt och roligt. Och bäst av allt: Bra för miljön. Humlorna tackar dig genom att pollinera dina växter! Win-win-win här alltså.

Så här bygger du ett humlebo!

1.     Leta fram en lerkruka, ca 15cm i diameter. Detta skall bli humlans hem.

humlebo2

2.     Gräv en grop på en varm och skyddad plats, gärna bland växtlighet, där krukan ryms upp och ner, och botten kommer i jämnhöjd med marken.

3.     Fyll huset med sågspån eller hö gärna från en hamsterbur eller musbo, humledrottningen lockas till doften. Har du ingen hamster i bekantskapskretsen kan man fråga efter spån från den lokala djuraffären. Lägg krukan i gropen och packa med jord runtomkring.

humlebo3

4.     Tillverka ett litet tak över dräneringshålet med några stenar så att det ser naturligt ut och så att humlorna kommer in och ut, utan att regnet kommer in.

5.     Ta bild av ditt humlebo och tagga @kukkatori_blomtorget i din bild för att inspirera andra. Som tack skall du få 15% rabatt på ett köp av perenner eller sommarblommor! Visa din bild i kassan. (gäller fram till 12.5).

Vill du skämma bort dina pollinerare ordentligt kan du även göra en liten bassäng med stenar i botten där de kan landa och dricka vatten under varma sommardagar.

humlebo5

Tänk att var tredje tugga mat vi tar kan vi tacka våra pollinerare för! Vi behöver våra pollinerare, och de behöver oss. Hoppas att du vill hjälpa minst en humla i vår!

Lycka till!

Lena

Hållbar trädgård

Skrivet av Lena Gillberg
6.04.2019

Ingen kan göra allt men alla kan göra något!

Dagens miljöfrågor känns många gånger överväldigande, hur skall jag kunna påverka den globala miljösituationen? Det går väl inte? Men om man istället tänker på de insekter och små djur som ser din trädgård som deras hela universum, och att se till att din trädgård är hållbar och tillrättalagd för biologisk mångfald, det är ju en riktigt bra start. Och om flera gör detta så får vi en hållbarare region, osv. Du vinner på en hållbar trädgård, med en fungerade trädgård där växter och djur mår bra, där mår du själv också bra!

Här kommer några tips på hur du kan göra din trädgård mera hållbar.

Naturlighet och biologisk mångfald

-Håll trädgården så naturlig som möjligt. Bygg upp trädgården med buskar och träd som skapar rum och struktur. Detta skapar inte bara harmoni i trädgården, men bidrar även till den biologiska mångfalden vi vill åt. Både små och stora djur kommer att trivas i din trädgård, och göra mycket nytta.

-Bygg gärna ett insektshotell!

-Noggrann planering av trädgården gör att man slipper göra stora förändringar senare och på så vis rubba ekosystemet.

Bekämpning och skötsel

-Ha ett ekologiskt förhållningssätt till bekämpning. Gifter hör inte hemma i trädgården, de gör större skada än vad många tror. Inte bara för växterna, jorden, grudvattnet, insekter och djur, men även människor och speciellt barn som rör sig i området. Det finns effektiva miljövänliga alternativ att ta till.

-Försök ta tillvara regnvatten och minska användningen av kranvatten. Vattna mycket men sällan eftersom det är bättre än att vattna lite och ofta i trädgården.

Det mest hållbara alternativet för bevattning i trädgården är att vattna för hand med regnvatten. Detta kan man enkelt samla upp genom att exempelvis koppla samman en regnuppsamlingstunna till stuprännan.

pure raindrop.i5.jpg

-Minska energiförbrukningen genom att använda handdrivna verktyg, eller el/solpanel istället för bensindrivet.

Näring och jord

-Kompostera mera! Har du möjlighet så ta hand om ditt avfall istället för att en tredje part gör det. Av kökskompost kan du göra egen näringsrik jord (t.ex. Bokashi).

-Tänk på att fallna löv gynnar humushalten i jorden. Vi räfsar ofta bort trädens egna sätt sköta jordförbättringen och näringstillförseln.

-Använd organiskt gödsel (kompost, lövmull, stallgödsel) istället för kemiska preparat.

-Växelodling är smart eftersom de olika typerna av växter tillför näringsämnen till jorden, istället för att odla samma sak på samma plats varje år eftersom detta bidrar till jordtrötthet och leder ofta till att man får in sjukdomar till sin odling, och ogräs får lättare fäste.

-Jord av god kvalitet med mycket organiskt material gynnar vätskeansamlingen och håller det fuktigt längre vilket gör att tillgången av vatten för växterna blir längre, och man behöver inte vattna lika ofta.

-Använd befintlig jord så långt det är möjligt. Jordförbättra och/eller täckodla. Gör gärna ett jordtest för att se vad som behövs göras.

Odling och växter

- Härodlat är närmare än närodlat och du slipper alla förpackningar och transporter. Många sorter går att lagra, så var noga med planeringen, välj t.ex flera sorters morot varav någon lämpar sig bättre för lagring.

- Odling nära en sövervägg förlänger säsongen

- Odla växter som luckrar jorden med sina rötter underlättar bindandet av kol under hösten

- Välj växter som blommar under hela säsongen, och som stimulerar alla fem sinnen.

- Välj härdiga sorter som är tåliga mot sjukdomar, gärna sorter som inte konkurrerar ut andra sorter I trädgården.

- I naturen förekommer sällan öppen jord. Öppen jord ses i naturen som ett öppet sår som jorden försöker läka med ogräs.

Material

- Använd återvunnet, begagnat, biologiskt nedbrytbara material då du planerar och bygger din trädgård. Hårda träslag är hållbara och behöver sällan underhållas, men se till att materialet inte är behandlat med miljöfarliga ämnen.

- Materialet får gärna vara kostnadsfritt, och tillverkat så lokalt som möjligt med minimal transport.

- Tricket i en hållbar trädgård är lite material och och mycket växter. Ogräs kommer förr eller senare att börja tränga upp mellan stenar eller barklager. Kommer det inte underifrån så kommer det uppifrån. Luften är full med sporer och frön som letar växtplats.

Gräsmattan

- En kontrollerad gräsmatta är ofta uppbyggd av få arter något som inte är helt naturligt, och därmed inte bidrar till den biologiska mångfalden. I tillägg behandlas gräsmattan ofta med kemiska preparat som gödsel och mossbekämpning, vilket skadar mikrolivet. Det finns dock miljövänliga alternativ att ta till vid behov.

- Alternativ till gräsmatta är mossmatta, den innehåller många olika typer av mossa, fördelen är att den renar luften från föroreningar, nackdelen är att den tar lång tid att etablera. Fråga oss gärna om fler alternativ till gräsmatta.

Hoppas att du fått inspiration till att göra din trädgård lite mer hållbar.

Allt gott,
Lena

Bokashi kökskompostering

Skrivet av Lena Gillberg
16.03.2019

Kompostera ditt köksavfall så blir det näringsrik matjord istället för sopor.

Jord är något vi tar för givet, något som bara finns. Men egentligen har vi inte så mycket odlingsjord som vi tror och i framtiden kommer vi att behöva mycket mer om vi ska kunna producera mat åt alla. Detta samtidigt som vi kastar mycket mat både här i Finland och i andra länder. Mat som ursprungligen kommer från jorden och som tillhör jorden. För varje kilo grönsaker vi gräver upp så försvinner matjord och på något sätt måste vi ge tillbaka det vi tar.

jord2

Kompostering har alltid funnits, men bokashi kökskompostering är ett helt nytt sätt att se på matåtervinning. Gammal mat kan bli till ny jord - utan att det behöver vara tungt och jobbigt, eller lukta illa. Idén med bokashi är att det ska vara enkelt och naturligtvis ska det vara bra för miljön. Med bokashi kan du göra jord av alla matrester du har hemma i köket, Kaffesump, bananskal, kycklingben, äggskal, avokadokärnor, ja alla matrester.

Så här gör du:

Börja med att bottna hinken med ett hushållspapper och en matsked bokashi strö. Varje dag samlar du upp matrester i ett separat kärl som du sedan tömmer ner i bokashi hinken på kvällen eller då den fyllts upp. Man använder ett separat kärl eftersom man inte vill öppna bokashi hinken mer än 1 eller max 2 gånger per dag. Den mår inte bra av för mycket syre. För bästa resultat skall man även finfördela matresterna, detta för att få resterna så kompakt som möjligt, och undvika lufthål. För varje liter avfall, strör man på 1msk bokashiströ. 

bokashi.rester+stro

När hinken börjar fyllas upp, och beroende på hur fuktigt avfall du har, samlas det vätska i uppsamlingsfacket. Denna bör tömmas vart efter (3-5ggr/vecka) för att undvika lukt. Lakvattnet luktar surt, men är guld värd. Den kan spädas ut 1:100 och användas till gödsling av hela trädgården samt dina grönväxter. Häller du ut lakvattnet i vasken kommer mikroberna att äta upp fett och ansamlingar som bildats i rören, helt ekologiskt, utan gifter.

 bokashi.lakvatten

När hinken är full får den stå på efterjäsning i rumstemperatur i 2 veckor. Under denna tid börjar du fylla nästa hink. Det behövs alltså två hinkar för att komma igång. Ett startset Bokashi innehåller två hinkar och 2kg strö. Köp Bokashi här.

bokashi emmerset

Efter efterjäsningen kan avfallet föras ut. Men innehållet är fortfarande väldigt surt så det bör stå ytterligare två veckor innan det går att använda till växter. Jag har gjort en jordstation av pallkragar med lock. För säkerhets skull lade jag gnagarnät i botten men generellt är Bokashi inte intressant för djur då det är för surt. Blanda avfallet med jord innan du planterar. Två delar jord till en del avfall. Jorden som används till detta kan vara näringsfattig gammal jord t.ex. från krukor.

bokashi.jordstation

Det går fint att kompostera året runt. Det gör inget fastän det är minusgrader ute. Bokashin fryser och aktiveras igen då det blir varmare på våren. Förvara avfallet i säckar, hinkar eller i komposten.

Det är enkelt att komma igång, mijövänligt och otroligt tillfredställande att kunna använda sitt eget avfall till näringsrik jord i trädgården! Jag svarar mer än gärna på dina frågor.

Lycka till!

Lena

Vårpiff bland grönväxterna!

Skrivet av Lena Gillberg
23.02.2019

Äntligen börjar dagarna vara så pass långa att man hinner njuta lite av solen. Det tycker grönväxterna också. Efter en lång och mörk vinter är de trötta och längtar efter lite extra omsorg. Det är denhär tiden på året (slutet av februari, eller då vårsolen börjar värma) som man förbereder grönväxten inför kommande växtsäsong. Det handlar om att se till att växten har tillräckligt med utrymme, tillräckligt med näringsrik jord, och vatten förstås, ju mer solen värmer och ger växten energi, desto mer dricker den.

Så här gör jag.


1.   Samlar växterna i badrummet där jag duschar dem och ger dem en rejäl rotblöta. Växter mår bra av att duschas, då får man bort damm och skräp som täpper till klyvöppningarna, och växten kan ta emot solljus och fukt bättre som den sedan omvandlar till klorofyll och syre. Har du ingen duschkanna så kan jag varmt rekommendera att investera i en sådan. Spraya lätt på bladen titt som tätt, växten kommer att tacka dig. Bladen blir dessutom större då växten uppdagar att den får fuktighet också den vägen. Ett hett tips är att spraya växterna med havstångsextrakt (“solsken på burk”), om man vill skämma bort sin grönväxt extra mycket.

gronvaxter.dusch

2.   Jag börjar med att plantera om de största växterna, för då kan jag använda den gamla krukan till att plantera om en mindre växt i senare. Det är inte alltid man behöver byta till en större kruka, ibland räcker det med att ta bort lite av den gamla jorden och fylla på med ny, näringsrik jord. Särskilt stora växter behöver inte större kruka varje år. Den nya krukan skall bara vara aningen större än den gamla. Lyft upp jordklumpen innan du avgör ifall den behöver större kruka, ser krukan proportionell ut till växten? Ser du bara en massa rötter kanske det är dags med en större kruka. Eventuell rotsnurr kan man klippa upp litegrann.

gronvaxt.rotter

3.   Välj jord speciellt avsedd för kruk- eller grönväxter. Trädgårdsjord bör inte användas eftersom den innehåller för stark gödsel och kalk. Var noga med att lämna lite utrymme överst i krukan för bevattning (ifall du tänkt vattna uppifrån) så att inte vattnet rinner över varje gång du vattnar. Håll dig gärna till krukor av återvunnet material eller lera.

Med s.k. underbevattningskrukor fyller man på vatten via en behållare nederst på krukan, därifrån växten kan förse sig med vatten enligt eget behov, och inte behöva förlita sig på din tidtabell, eller bevattningskunskaper. Använder du underbevattningskruka så bör man dock vara försiktig med bevattningen vintertid. Vattna hellre uppifrån under vintermånaderna så att inte rötterna drunknar.

self watering insert.i3

4.   Ge näring. Pinnar eller vätskeform, välj det du föredrar, så länge du faktiskt ger näring. Växterna klarar sig inte i längden enbart på vatten. På förpackningen står hur ofta och hur mycket. Lägg påminnelse på telefonen.

5.   Beskär vid behov. Slutet av februari är också en bra tid att beskära eller ta sticklingar ifall din grönväxt blivit allt för vildvuxen. Detta är inget måste men många grönväxter mår bra av det.

6.   Placera sedan växterna enligt deras individuella behov. De flesta grönväxter vill ha ljust, men inte direkt solljus. Ett söderfönster blir för varmt sommartid för de flesta grönväxter.


7.   Mera ljus = mera vatten. Ljuset bestämmer vattenmängden. I perioder med mycket ljus dricker växterna mera vatten. Slokar växten så behöver det inte nödvändigtvis vara för att den är torr. Symptomen är desamma när den är för våt. Lyft på krukan och lär dig känna på vikten. Är den lätt behöver den vatten, är den tung behöver den torka. Känns det svårt kan man känna med fingret en bit ner i krukan för att avgöra fuktigheten. Ytan kan vara torr fastän rötterna är våta.


8.   Övrigt: Alla grönväxter mår bäst av tempererat vatten. För kallt vatten ger växten obehag. Vatten direkt från kranen kan innehålla kemikalier som man kan undvika genom att koka eller att låta vattnet stå över ett dygn innan man vattnar. Vid val av kruka kan man gärna överväga lerkrukor. Dels för att undvika plast, men även för att de håller fuktigheten jämnare och naturmaterialtet “andas” syre till rotsystemet. En nackdel är att krukan drar till sig fuktighet från jorden ifall det blir för torrt. Vid plantering i lerkruka lönar det sig att blötlägga krukan 30-60min för bästa resultat.

Observera att detta är generella råd. För att ge din grönväxt bästa möjliga förutsättningar rekommenderar jag att du läser på om din grönväxt och hur den skall skötas. Vissa vill ha trångt om rötterna, vissa skall inte beskäras, andra trivs bäst i underbevattningskruka, andra trivs var som helst.

Lycka till!

Grönare gräs än på andra sidan

Skrivet av Lena Gillberg
7.05.2018

Jag inser ganska fort att gräsmatta och blogginlägg blir en ganska lång historia, därför vill jag uppsummera kort. Underhåll av gräsmattan är en nyckel till en välmående gräsmatta som klarar av att stå emot både mossa och ogräs. Ta hand om din gräsmatta alltså! Men hur?

grasmatta

Den långsiktiga lösningen för en mossfri och grön gräsmatta stavas väldränerad jord i gräsmattan, gödsel, kalk och att klippa ofta. En väldränerad gräsmatta medför att den torkar upp snabbare efter regn och gör att mossan inte trivs. Se till att tillföra specialgödsel för gräsmatta som har nödvändig näring och stärker gräsets tillväxt. 

Använder du en vanlig gräsklippare gör uppsamlaren att du besparar gräsmattan från tjocka fukthållande lager av gräsklipp som mossan trivs med. För att motverka mossa och ogräs behöver du klippa ofta. Helst en eller två gånger i veckan under säsong. En självgående robotgräsklippare klipper lite och ofta - optimalt mot mossa.

Börja säsongen med att vårstäda gräsmattan, men börja inte för tidigt. När marken är våt och kall kan man göra mera skada än nytta för gräsmattan.  Vänta tills det torkat upp lite så att rötterna inte tar skada.

Kom ihåg att löv, dött gräs, kvistar osv utgör en bra naturlig gödning för gräsmattan. Tar man bort detta så bör man tillföra annan typ av näring.

Ser gräsmattan trött ut kan den behöva syresättas. Med en vertikalskärare gör man små hål i gräsmattan som gör att rötterna får mera syre, dräneringen blir bättre och näring och vatten kommer lättare till rötterna. Vänta med att vertikalskära tills du klippt gräset de första gångerna. Det är bra om gräset har kommit igång.

För att jämna ut och reparera gräsmattan kan det vara bra att toppdressa. Det behöver inte göras varje år men på vissa utsatta ställen kan det behövas göras flera gånger per säsong för att gräsmattan skall blir tät och vacker. Det är lite upp till var och en vad man är nöjd med. Man strör ut 1-2cm tjockt lager med sandblandad torvjord. Gräset kommer att kunna hålla på fuktighet och ta upp näringsämnen mycket effektivare.

Man sår nytt gräs i den toppdressade gräsmattan för att få ett ännu tätare resultat. Välj frön av hög kvalitet, och så inte innan jordtemperaturen nått 8 grader, vid kallare temperatur gror inte gräsfröet, och risken finns att fröna möglar.

Gödsla på våren då gräsmattan vaknat, samt en gång till innan midsommar. Första gösdlingen i maj är vikitg eftersom det är den starkaste tillväxtperioden, och gräsmattan behöver näring då för att växa och kunna trycka undan ogräs.

Ogräs i gräsmattan handlar om en konkurrenssituation där den starkaste vinner. Se till att gräset trivs, så får inte ogräset fäste.

dandelion

Optimalt är att tajma in gödslingen innan regn så att närningen går rakt in i gräsmattan direkt utan att bränna den. Det går också att vattna gräsmattan direkt efter att man gödslat.

På hösten gödslar man med höstgödsel enkom för gräsmattan. Den innehåller mindre kväve och mera fosfor och kalium – denna kombination ger näring och ger samtidigt gräsmattan en viktig förberedelse inför vintern. Detta ger den bästa förutsättningen för en grön gräsmatta även nästa säsong.

Lycka till!

Lena

Beskärning av äppelträd

Skrivet av Lena Gillberg
27.04.2018

Beskärning av äppelträd kan ibland verka som hjärnkirurgi och man kanske hellre låter bli att klippa för man är rädd att göra fel. Faktum är att det inte alls är så krångligt. Här kommer lite tips på hur man går tillväga.

blogg appeltrad2

När? Unga äppelträd beskärs normalt på våren innan knopparna sväller, dvs. då trädet fortfarande är i vila. Beskärning på våren stimulerar tillväxt. Äldre träd kan med fördel beskäras på hösten. Detta för underhåll och föryngring av trädet.

Tänk på att den viktigaste beskärningen sker under de första åren efter plantering. Första och andra beskärningen skapar grunden för hur trädet kommer att se ut och bära frukt resten av dess liv.

Hur? Klipp alltid strax ovanför en knopp som är riktad utåt sett från stammen. Knoppen blir den nya grenen och det är viktigt att växtriktningen är utåt.

blogg snittyta appeltrad

Lite generella tips:

  • Klipp bort  skadade, torra och döda grenar. En gren som är torr i toppen tas av ca 1/3. Klipp bort grenar som skaver mot andra grenar
  • Har trädet två toppar som är ungefär lika höga så kan den ena tas av, så slipper grenarna konkurrera om vilken som skall vara topp, och istället fokusera på att utvecklas. (a)
  • Grenar som växer brant uppåt kan också tas bort, eftersom dessa lättare kan gå av då trädet blir äldre. (b)
  • Ifall två grenar växer ut från stammen på samma höjd, kan den ena tas bort för att trädet skall bli starkare. (c)
  • Snittytor över 1cm i diameter bör penslas med sårskydd för att undvika mögelangrepp och sjukdomar.
  • Klipp bort grenar som växer inåt mot kronan.

beskarning av unga appeltrad

Jag vill till slut även påminna om hur viktigt det är med näring och kalk. På våren ger man näring i maj-juni. På hösten ger man höstgödsel och kalk. Höstgödsel främjar knoppbildningen inför kommande säsong samt hjälper trädet att klara av vintern och stå emot sjukdomar. Kalk är viktigt för att trädet skall kunna ta upp närningen ur jorden. Kom ihåg att rotsystemet är lika brett som kronan, därför skall gödsel och kalk strös ut lika långt ut från stammen som grenarna når.

Smaken påverkas överraskande mycket av närning. Så vill du ha ett friskt, välmåede träd med god frukt – glöm då inte att gödsla och kalka.

Lycka till!

Lena

Vårbeskärning av buskar

Skrivet av Adrian Evans
21.04.2018

Efter en ganska lång vinter har vi den gångna veckan sett vårtecken som betyder att vi så småningom kan påbörja årets trädgårdssäsong. Det finns en del saker man kan göra den här tiden på året för att försäkra sig om att växterna får en bra start på säsongen.

Till en av uppgifterna bör beskärning av vedartade växter, dvs. buskar och träd som bildar trädgårdens stomme. En bra tid att beskära dessa är på vårvintern innan knopparna spricker. Det finns många orsaker varför man beskär, men det handlar främst om växtens tillväxt och form.

sekator blogg

En ung buske som är köpt från ett trädgårdscenter är högst troligen uppväxt från stickling, och har i de flesta fall 1-2 år på nacken. Då man beskär en ung buske, riktar den energin på att bilda nya grenar, något som ger en stadigare buske med ett jämnt växtsätt.

En bärbuske som t.ex. röda vinbär, säljs normalt med 3-5 grenar på trädgårdscenter. Dessa kan alla tas ned till ca. 20cm ovanför markytan, ovanför en knopp. Resultatet blir en planta som under det första året producerar upp till 10-15 nya grenar som följande år kan bära ännu mera frukt.

Precis som hos oss människor, tenderar energinivån hos växter att gå ned i takt med att de blir äldre. Vissa grenar dör och blomproduktionen avtar. Då man beskär en äldre buske, stimuleras ny tillväxt som tillför växtkraft och busken kommer att blomma rikligare.

En buske kan ha växt sig för stor eller skuggar andra växter i sin omgivning. Vissa buskar som t.ex. Spirea kan klara mycket hård beskärning, nästan helt ner till marken. Grenar som stagnerat i tillväxt under flera år får kraft att producera en mängd nya skott. De 5-10 starkaste skotten väljs ut och sparas, de svagare tas bort för att busken skall bli jämn och vacker.

Andra typer av äldre buskar klarar inte av denna typ av stress på en gång, därför sker beskärningen över en period av 2-3 år. Första året tar man bort en tredjedel helt ned till marknivå. Speciellt grenar som är döda, skadade eller skaver mot andra grenar tas bort. Detta ger en luftigare buske som kommer att blomma bättre. Resten av de ädre grenarna kan beskäras under de följande åren och busken har då förnyats med nya, friska, starka grenar. 

Vintergröna buskar som rhododendron kräver sällan större beskärning förutom borttagning av skadade eller döda grenar på våren. Det finns hela 12 olika beskärningsgrupper för olika typer av buskar så det lönar sig att bekanta sig med de växter man har i trädgården och hur dessa skall beskäras.

Alla växter som beskärs på våren har även stor nytta av fräsch ny jord och näring som bidrar till att bibehålla fuktigheten i jorden, håller bort ogräs och förser växten med näring. En ren och vass sekatör, grensax samt en grensåg borde finnas i varje trädgårdsägares verktygslåda för att beskärningarbetet skall kunna utföras med gott resultat.