Grönare gräs än på andra sidan

Skrivet av Lena Gillberg
7.05.2018

Jag inser ganska fort att gräsmatta och blogginlägg blir en ganska lång historia, därför vill jag uppsummera kort. Underhåll av gräsmattan är en nyckel till en välmående gräsmatta som klarar av att stå emot både mossa och ogräs. Ta hand om din gräsmatta alltså! Men hur?

grasmatta

Den långsiktiga lösningen för en mossfri och grön gräsmatta stavas väldränerad jord i gräsmattan, gödsel, kalk och att klippa ofta. En väldränerad gräsmatta medför att den torkar upp snabbare efter regn och gör att mossan inte trivs. Se till att tillföra specialgödsel för gräsmatta som har nödvändig näring och stärker gräsets tillväxt. 

Använder du en vanlig gräsklippare gör uppsamlaren att du besparar gräsmattan från tjocka fukthållande lager av gräsklipp som mossan trivs med. För att motverka mossa och ogräs behöver du klippa ofta. Helst en eller två gånger i veckan under säsong. En självgående robotgräsklippare klipper lite och ofta - optimalt mot mossa.

Börja säsongen med att vårstäda gräsmattan, men börja inte för tidigt. När marken är våt och kall kan man göra mera skada än nytta för gräsmattan.  Vänta tills det torkat upp lite så att rötterna inte tar skada.

Kom ihåg att löv, dött gräs, kvistar osv utgör en bra naturlig gödning för gräsmattan. Tar man bort detta så bör man tillföra annan typ av näring.

Ser gräsmattan trött ut kan den behöva syresättas. Med en vertikalskärare gör man små hål i gräsmattan som gör att rötterna får mera syre, dräneringen blir bättre och näring och vatten kommer lättare till rötterna. Vänta med att vertikalskära tills du klippt gräset de första gångerna. Det är bra om gräset har kommit igång.

För att jämna ut och reparera gräsmattan kan det vara bra att toppdressa. Det behöver inte göras varje år men på vissa utsatta ställen kan det behövas göras flera gånger per säsong för att gräsmattan skall blir tät och vacker. Det är lite upp till var och en vad man är nöjd med. Man strör ut 1-2cm tjockt lager med sandblandad torvjord. Gräset kommer att kunna hålla på fuktighet och ta upp näringsämnen mycket effektivare.

Man sår nytt gräs i den toppdressade gräsmattan för att få ett ännu tätare resultat. Välj frön av hög kvalitet, och så inte innan jordtemperaturen nått 8 grader, vid kallare temperatur gror inte gräsfröet, och risken finns att fröna möglar.

Gödsla på våren då gräsmattan vaknat, samt en gång till innan midsommar. Första gösdlingen i maj är vikitg eftersom det är den starkaste tillväxtperioden, och gräsmattan behöver näring då för att växa och kunna trycka undan ogräs.

Ogräs i gräsmattan handlar om en konkurrenssituation där den starkaste vinner. Se till att gräset trivs, så får inte ogräset fäste.

dandelion

Optimalt är att tajma in gödslingen innan regn så att närningen går rakt in i gräsmattan direkt utan att bränna den. Det går också att vattna gräsmattan direkt efter att man gödslat.

På hösten gödslar man med höstgödsel enkom för gräsmattan. Den innehåller mindre kväve och mera fosfor och kalium – denna kombination ger näring och ger samtidigt gräsmattan en viktig förberedelse inför vintern. Detta ger den bästa förutsättningen för en grön gräsmatta även nästa säsong.

Lycka till!

Lena

Beskärning av äppelträd

Skrivet av Lena Gillberg
27.04.2018

Beskärning av äppelträd kan ibland verka som hjärnkirurgi och man kanske hellre låter bli att klippa för man är rädd att göra fel. Faktum är att det inte alls är så krångligt. Här kommer lite tips på hur man går tillväga.

blogg appeltrad2

När? Unga äppelträd beskärs normalt på våren innan knopparna sväller, dvs. då trädet fortfarande är i vila. Beskärning på våren stimulerar tillväxt. Äldre träd kan med fördel beskäras på hösten. Detta för underhåll och föryngring av trädet.

Tänk på att den viktigaste beskärningen sker under de första åren efter plantering. Första och andra beskärningen skapar grunden för hur trädet kommer att se ut och bära frukt resten av dess liv.

Hur? Klipp alltid strax ovanför en knopp som är riktad utåt sett från stammen. Knoppen blir den nya grenen och det är viktigt att växtriktningen är utåt.

blogg snittyta appeltrad

Lite generella tips:

  • Klipp bort  skadade, torra och döda grenar. En gren som är torr i toppen tas av ca 1/3. Klipp bort grenar som skaver mot andra grenar
  • Har trädet två toppar som är ungefär lika höga så kan den ena tas av, så slipper grenarna konkurrera om vilken som skall vara topp, och istället fokusera på att utvecklas. (a)
  • Grenar som växer brant uppåt kan också tas bort, eftersom dessa lättare kan gå av då trädet blir äldre. (b)
  • Ifall två grenar växer ut från stammen på samma höjd, kan den ena tas bort för att trädet skall bli starkare. (c)
  • Snittytor över 1cm i diameter bör penslas med sårskydd för att undvika mögelangrepp och sjukdomar.
  • Klipp bort grenar som växer inåt mot kronan.

beskarning av unga appeltrad

Jag vill till slut även påminna om hur viktigt det är med näring och kalk. På våren ger man näring i maj-juni. På hösten ger man höstgödsel och kalk. Höstgödsel främjar knoppbildningen inför kommande säsong samt hjälper trädet att klara av vintern och stå emot sjukdomar. Kalk är viktigt för att trädet skall kunna ta upp närningen ur jorden. Kom ihåg att rotsystemet är lika brett som kronan, därför skall gödsel och kalk strös ut lika långt ut från stammen som grenarna når.

Smaken påverkas överraskande mycket av närning. Så vill du ha ett friskt, välmåede träd med god frukt – glöm då inte att gödsla och kalka.

Lycka till!

Lena

Vårbeskärning av buskar

Skrivet av Adrian Evans
21.04.2018

Efter en ganska lång vinter har vi den gångna veckan sett vårtecken som betyder att vi så småningom kan påbörja årets trädgårdssäsong. Det finns en del saker man kan göra den här tiden på året för att försäkra sig om att växterna får en bra start på säsongen.

Till en av uppgifterna bör beskärning av vedartade växter, dvs. buskar och träd som bildar trädgårdens stomme. En bra tid att beskära dessa är på vårvintern innan knopparna spricker. Det finns många orsaker varför man beskär, men det handlar främst om växtens tillväxt och form.

sekator blogg

En ung buske som är köpt från ett trädgårdscenter är högst troligen uppväxt från stickling, och har i de flesta fall 1-2 år på nacken. Då man beskär en ung buske, riktar den energin på att bilda nya grenar, något som ger en stadigare buske med ett jämnt växtsätt.

En bärbuske som t.ex. röda vinbär, säljs normalt med 3-5 grenar på trädgårdscenter. Dessa kan alla tas ned till ca. 20cm ovanför markytan, ovanför en knopp. Resultatet blir en planta som under det första året producerar upp till 10-15 nya grenar som följande år kan bära ännu mera frukt.

Precis som hos oss människor, tenderar energinivån hos växter att gå ned i takt med att de blir äldre. Vissa grenar dör och blomproduktionen avtar. Då man beskär en äldre buske, stimuleras ny tillväxt som tillför växtkraft och busken kommer att blomma rikligare.

En buske kan ha växt sig för stor eller skuggar andra växter i sin omgivning. Vissa buskar som t.ex. Spirea kan klara mycket hård beskärning, nästan helt ner till marken. Grenar som stagnerat i tillväxt under flera år får kraft att producera en mängd nya skott. De 5-10 starkaste skotten väljs ut och sparas, de svagare tas bort för att busken skall bli jämn och vacker.

Andra typer av äldre buskar klarar inte av denna typ av stress på en gång, därför sker beskärningen över en period av 2-3 år. Första året tar man bort en tredjedel helt ned till marknivå. Speciellt grenar som är döda, skadade eller skaver mot andra grenar tas bort. Detta ger en luftigare buske som kommer att blomma bättre. Resten av de ädre grenarna kan beskäras under de följande åren och busken har då förnyats med nya, friska, starka grenar. 

Vintergröna buskar som rhododendron kräver sällan större beskärning förutom borttagning av skadade eller döda grenar på våren. Det finns hela 12 olika beskärningsgrupper för olika typer av buskar så det lönar sig att bekanta sig med de växter man har i trädgården och hur dessa skall beskäras.

Alla växter som beskärs på våren har även stor nytta av fräsch ny jord och näring som bidrar till att bibehålla fuktigheten i jorden, håller bort ogräs och förser växten med näring. En ren och vass sekatör, grensax samt en grensåg borde finnas i varje trädgårdsägares verktygslåda för att beskärningarbetet skall kunna utföras med gott resultat.

Trädgårdstrender 2018

Skrivet av Lena Gillberg
10.04.2018

I takt med att snön smälter ökar ivern att komma igång i trädgården igen! Längtan efter att få ner spaden i jorden igen ökar för varje dag, snart kan man börja förverkliga de ideer som grott under vintern. Jag har spanat runt lite på trender för 2018 och här är en sammanställning av några stycken.

Vertical gardening

Vertikala trädgårdar är fortfarande trendigt, och eftersom många av oss bor i stadsmiljö eller har lite ytrymme att odla på, så är denna odlingsmetod även mycket praktisk. Olika typer av växtväggar finns att köpa både med och utan bevattningssystem, man kan också göra själv av t.ex. pallar, eller armeringsnät och lerkrukor. blogg vertical garden

Hjälp djurlivet på traven

De flesta trädgårdsentusiaster är fullt medvetna om att bin och fjärilar minskar i antal, men faktum är att det också är många andra djur vars livsmiljö ändras i och med att vi bygger ut städer och förorter, och odlar den perfekta gräsmattan där det en gång fanns träd och buskar att leva i. Här är några punkter som kan hjälpa till att tillfredställa behoven även för våra minsta grannar i det lokala naturlivet:

·      Odla växter som bildar bär och frön

·      Använd mindre insektsbekämpningsmedel

·      Byt ut delar av gräsmattan till buskar och växter

·      Skaffa eller bygg ett insektshotell

 blogg insektshotell

Experimentera i nyttoträdgården

Vi älskar att prova på nya saker. Våra kunder på Blomtorget frågar ofta efter nya spännande sorter. En het växt de senaste åren har varit Honungsbär (Blåbärstry) som är ett mycket välsmakande, vitaminrikt bär, samt Minikiwi (Actinidia kolomikta), en härdig liten kiwiliknande frukt som växer på rankor.

actinidia kolomikta

Genom att odla lite ovanliga varianter kan man lätt tillföra lite botanisk variation till trädgården. Några nyheter för 2018 är bland annat ekologiska fröer, microgreen och babyleaf som kan odlas året runt samt ännu flera fryddväxter på såband. Årets grönsak är bönan, så varför inte satsa på att odla bönor?

Lummig inramning

Det vanligaste sättet att omgärda en trädgård är med ett staket. Staket har sina fördelar, håller barn och husdjur inne, och obehöriga ute. I många fall kan en trädgård med fördel omgärdas av lummiga planteringar som ger naturligt insynsskydd, samtidigt som de är vackra och välkomnande.

blogg lummig vagg

“Alfresco dining”

Vår och sommar är den bästa tiden att vara ute, och vi vistas mer och mer ute på våra terasser och under pergola. Underhållning, utekök och matplats tar en allt större roll i våra trädgårdar. En lounge/pergola med bekväma fåtöljer, stämningsbelysning, eldstad, grill eller kanske en pizzaugn?

blogg alfresco 

Odla eget

Veganism är en av de snabbast växande livsstilarna. I takt med att matpriserna stiger och man blir mera miljömedveten, ökar intresset för självhushållning och att odla själv. Växthusen gör en tydlig comeback. Att odla ätbara växter i trädgården är hållbart, enkelt och gott.blogg gronsaker

Det finns också många perenner som går att äta. Visste du t.ex. att Funkia (Hosta) kan skördas tidigt på våren ätas som sparris?

Prydnadsgräs

Intresset för prydnadsgräs ökar, vilket inte är så överraskande. De är ju väldigt dekorativa och dessutom lättskötta. Att dra fingrarna genom de mjuka tofsarna är som att ta på en kattsvans. Ljuvligt!

Det kommer allt fler härdiga gräs även till våra breddgrader, och iår har vi ett bredare sortiment än någonsin.

blogg gras 1

Ha en riktigt fin vårvinter, i väntan på att tjälen släpper..

Lena

Nässlor

Skrivet av Lena Gillberg
25.05.2017

Äntligen börjar värmen komma, och med det även en härlig efterlängtad grönska! All typ av grönska är ju inte lika trevligt, men nytta kan man dra av många saker i alla fall just nu. Ta t.ex. nässlor. Plocka dem precis då de kommer upp ur marken, och använd dem i matlagningen! Nässlor är riktiga vitaminbomber (C, B, A), de är väldigt järnrika och innehåller även andra viktiga mineraler som magnesium och kalium!

resizedimage300400 nasslor4

 

Här är en av våra trädgårdsmästares recept på en helt ljuvlig nässelpesto.

Nässelpesto

En halv liter nässlor

En liten näve pinjenötter (alt. solroskärnor)

En skvätt citron

En knapp dl parmesan

1 klyfta vitlök

Salt och peppar

Olivolja

Nässlorna bör förvällas i ca 2min. Pressa sedan ur vattnet och mixa med resten av ingredienserna utom olivoljan som tillsätts på slutet för att få rätt konsistens.

 

nasselpesto

Är du mer en sopp-person så är ett hett tips just nu att toppa nässelsoppan med smörstekta skott av duntrav – ett annat “ogräs”. Hur gott låter inte det? Salladen kan fyllas ut med t.ex. daggkåpa och maskros. Det är bara att smaka sig fram till sin egen favorit.

Seså, ut med er i solen nu och plocka ogräs! :)

Lena

Årets grönsak: Sallat

Skrivet av Lena Gillberg
20.04.2017

2017 är sallatens år. Vi har beställt in många olika spännande sorter, i tillägg till de traditionella sorterna förstås. Totalt ligger vårt utbud av sallat i år på hela 23 olika sorter!

Många sallatsorter är extra tacksamma och kan odlas från tidig vår till långt in på hösten, till och med vintern faktiskt. Har man dessutom möjlighet att täcka över dem eller odla i tunnel eller på balkong så kan man förlänga säsongen ännu längre. En kruka ekologisk sallat i butiken kostar mellan 1,50 och 2€. Så kan man ju räkna ut själv hur mycket man sparar utgående ifrån egen förbrukning. 

I sortimentet i år har vi bland annat dessa sorter:

Vildruccola. Sallat med en kraftfull och kryddig smak. Fantastiskt god i sallader, gärna tillsammans med lite chèvre, melon och valnötter. Kan odlas såväl på friland som i kruka. Även utmärkt att odla inomhus året runt, då får bladen en mildare smak. Under högsommaren går plantan lätt i blom - nyp av eventuella blomstänglar. För jämn tillgång av fräsch sandsenap bör sådden upprepas med några veckors mellanrum. Täck med fiberduk för att förhindra angrepp av skadeinsekter. Skörda efter hand när bladen är ca 7 cm långa.

Mizuna (Kyona). Bildar tidigt en yvig bukett av djupt skurna, fransiga, mörkgröna blad med smala vita stjälkar. Det är en vacker och omtyckt japansk kålväxt som passar utmärkt att användas rå som sallat, men även kokta, inlagda, stekta, i sallader, soppor, gratänger och grytor etc. Kyona tål flera minusgrader och är mild i smaken. Hela plantan kan skäras ner för fler skördar. Den kommer snabbt igen med nya blad. Fröna kan sås i omgångar från tidig vår till sen höst, men frön sådda kring mitten av juli sägs ge den bästa skörden. Börja plocka bladen och stjälkarna tidigt. Plantorna växer fort. Mizuna är ganska trögblommande, men går oftast i blom på sommaren, så vänta inte med skörden.

Sparrissallat celtuce. En mycket speciell och användbar sallatstyp. Det är stammen med sin saftiga mitt, som är en delikatess. Blad kan skördas nerifrån under tiden plantan växer, men bara enstaka annars slutar stammen att växa. Stammen skördas, ca 3 mån efter sådd, strax innan blomning. Den skalas och används färsk eller lätt kokt. Trivs i en mullhaltig, fuktighetshållande och väldränerad jord. Vattna regelbundet. Plantan tål lite frost.

Andra sorter vi har är t.ex. Vårklynne, Asiatisk sallat mix, Batavia sallat Lollo Rossa, Friséesallat Ruffec, flera typer av ekbladssallat, isbergssalat samt plocksallat och huvudsallat.

Sallat är otroligt gott. Egen sallat, dagsfärsk, krispig och egenplockad från egen odling direkt in på fatet. Vilken lyx! Hur låter det t.ex. med en Granatäppelsallad med getost? In och kika på Foodly för receptet samt flera andra goda och annorlunda recept med sallat.

Screenshot 2017 04 20 20.54.3 Alla ovannämnda samt många fler frön kommer vi att ställa ut och sälja på helgens Stormässa i Botniahallen, och efter det finns alla frön på Blomtorget. Hoppas vi ses i helgen!